Niet elk melkveebedrijf heeft de mogelijkheden om hun eigen melk te verwerken. Toch biedt het hebben van een eigen product mogelijkheden om een rechtstreekse afzet naar de consument te hebben en daarmee een hogere omzetmarge te kunnen creëren.

Het proces werkt als volgt:

  1. Kennismaken

Elke kaas begint met een kennismaking tussen mijzelf en de veehouder. Een persoonlijke werkrelatie en een gedeelde ambitie vormen de basis voor een goede kaas.

  1. Melk testen

Een monster van de melk wordt onderzocht in het lab, zodat duidelijk wordt wat het uitgangspunt is. Deze kennis bepaalt de mogelijkheden voor het recept voor de kaas.

  1. Melk aanleveren

Als de melk rauwmelks verwerkt dient te worden, mag deze niet ouder zijn 3 melkmalen. Belangrijk is dus om goed af te stemmen wanneer de melk opgehaald kan worden. Indien ook aan de fabriek wordt geleverd is het schema van de melkauto belangrijk.

  1. Kaas maken

Uw vraag bepaald hoe de kaas gemaakt wordt maar uitgangspunt is het Gouds recept. Gezamenlijk kan naar aanpassingen worden gekeken.

  1. Kaas rijpen

Na de bereiding gaat de kaas in een pekelbad en wordt de eerste twee weken op houten planken door Delicaas gerijpt. De volledige rijping kan door Delicaas worden verzorgd of kan na de eerste twee weken rijpen naar de klant worden vervoerd en zich daar verder ontwikkelen.

  1.  Kaas coating en etiketten

In de eerste twee weken rijpen wordt de kaas voorzien van kaascoating en kan voorzien worden van een etiket. De klant draagt zelf zorg voor het aanleveren van een etiket, Delicaas kan hierin wel adviseren en meedenken.

Een plan op maat

Elk bedrijf is uniek. De aanpak naar een goeie kaas ook. Per stap bepalen we in overleg of het iets is dat u zelf wil doen, of dat ik het doe of dat we het samen doen.

Samen een plan maken?

Wil je overleggen welke mogelijkheden er zijn om de melk van uw bedrijf om te zetten in een kaas? Ik kom graag langs om de mogelijkheden te bespreken.